STAVEBNÍ FIRMA

O společnosti


Historie společnosti LANEX Olomouc s.r.o. se datuje již od roku 1992, kdy byla založena se statutem fyzické osoby. Právní forma LANEX Olomouc s.r.o. vznikla v březnu 2002.

Jedná se o stavební firmu, která se specializuje na komplexní regenerace panelových a cihlových domů, v rámci regionu celé Moravy.

Od roku 2002 máme zavedený systém řízení kvality ISO 9001, od roku 2009 systém environmentálního managementu ISO 14001 a od roku 2010 také OHSAS 18001, vztahující se k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Neustále pracujeme na zkvalitňování svých služeb.

Vedle stavební činnosti poskytujeme i odborné konzultace a finanční poradenství. Realizujeme zakázky komplexně od zpracování cenové rozvahy, zajištění finančních prostředků z úvěrů, zajištění projektové dokumentace, energetických auditů a štítků, statických výpočtů, návrhů architektonických řešení, vyřízení stavebního povolení a všech formalit pro poskytnutí zvýhodněného úvěru v rámci programu IROP (Integrovaný regionální operační program) až po konečnou kolaudaci zakázky.

Společnost aktivně podporuje nadaci „Rakovina věc veřejná Olomouc", která financuje výzkum, probíhající v Laboratoři experimentální medicíny při Dětské klinice v Olomouci.

 

Rovněž přispívá na některé projekty občanského sdružení SPOLU Olomouc na integraci dětí s mentálním a kombinovaným postižením a projekty sdružení JITRO na poskytování komplexní péče pro zdravotně postižené děti.

 

Dále podporuje zájmovou činnost mládeže např. Junák - svaz skautů, TK Olymp. Podílí se na spolupráci při kulturních akcí s městem Olomouc.

 

prispivame